नियुनतम शिक्षण शुल्कमा मासीक छात्रवृती र Part Time Job को ब्यवस्था सहीतको स्तरीय जापानीज भाषा स्कुलमा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागी April Session 2023 का लागी भर्ना खुल्यो ।

हाम्रा विशेषताहरू:
→ अनुभवी भाषा शिक्षक बाट जापनिज भाषा
→ मासीक छत्रवृतीको व्यवस्था
→ नियुनतम शिक्षण शुल्क
→ Counseling by expert
→ +2 and above can apply
→ Part time job support
→ Gap Acceptable
→ NAT/ JLPT Optional
→ City and school of your choice
→ Full Support in Japan
थप जानकारीको लागी सम्प॔कः Wakaba Education Consultancy Pvt. Ltd. Head office: Naya Baneshwor , Kathmandu Near Civil Bank Branch Office: Pharping Dakshinkali 014478794, 9841461696, 9843770392

2023-03-15T07:05:56+00:00